SOROLLA'T és una revista que des de fa 8 anys publica tota classe de treballs d´opinió i investigació que fan referència a la comarca del Matarranya i a la Franja catalano-parlant d´Aragó.

Ara podeu consultar tots els articles que apareixen en el NÚMERO 10

© Queda prohibida la reproducció de qualsevol dels treballs sense citar-ne la procedència.


INDEX


Amb la col.laboració de: