SOROLLA`T és una revista que des de fa 8 anys publica tota classe de treballs d´opinió i investigació que fan referència a la comarca del Matarranya i a la Franja catalano-parlant d´Aragó.

Ara podeu consultar tots els articles que apareixen en el darrer número publicat

© Queda prohibida la reproducció de qualsevol dels treballs sense citar-ne la procedència.

En cas d`utilitzar-lo per a qualsevol treball posterior agrairem envieu una còpia impresa a:

Associació Cultural del Matarranya
carrer Pla, 4
44610 CALACEIT (Teruel)


INDEX


Amb la col·laboració de: